Vodovorná hydroizolace zdiva

Vodorovná hydroizolace zdiva metodou podřezání zdiva je technologie používaná k odstranění vlhkosti v základech budov a k vytvoření efektivní bariéry proti vodě. Tuto vysoce spolehlivou metodu často využíváme při řešení problémů s kapilární vlhkostí a vzlínáním vody ze země do stěn budov. 

Technologický postup:

  1. Podřezání Zdiva:

    • Na začátku celého procesu je podřezání zdiva. To znamená vytvoření vodorovného řezu v základech budovy. Tento řez provádíme speciální řetězovou pilou na zdivo, aby bylo možné přesně vytvořit vodorovný otvor ve spáře.
  2. Instalace Hydroizolační Bariéry:

    • Po podřezání zdiva je do vzniklého otvoru instalována vysokohustovní hydroizolační folie. HDPE folie je vysoce odolný hydrofobní materiál, jehož cílem je vytvořit nepropustnou bariéru, která zabraňuje stoupání vody kapilární cestou vzhůru do stěn.
  3. Obnova a Závěrečné Opravy:

    • Po vložení HDPE folie dochází k zajištění zdiva statickými klíny a k tlakovému vyplnění řezné spáry cementovou směsí.

Tato technologie poskytuje maximální ochranu budov proti vlhkosti a vodě, a to zejména v případech, kdy je problém způsoben kapilární vlhkostí.